Kampanyalar

Herşey 5li Paket

Sanal Telefon Santrali
₺64
 • 500 DAKİKA
 • 500 SMS
 • 5 DAHİLİ
 • CRM + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kampanya 1

Sanal Telefon Santrali
119₺
 • 1000 DAKİKA
 • 1000 SMS
 • 10 DAHİLİ
 • CRM + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kampanya 2

Sanal Telefon Santrali
219₺
 • 2000 DAKİKA
 • 2000 SMS
 • 10 DAHİLİ
 • CRM + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

Kampanya 3

Sanal Telefon Santrali
299₺
 • 3000 DAKİKA
 • 3000 SMS
 • 10 DAHİLİ
 • CRM + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

1000 SMS

Sms Paketi
₺19
 • 1000 SMS
 • SMS + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

5000 SMS

Sms Paketi
₺89
 • 5000 SMS
 • SMS + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

10000 SMS

Sms Paketi
₺139
 • 10000 SMS
 • SMS + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

25000 SMS

Sms Paketi
₺349
 • 25000 SMS
 • SMS + KAMPANYA YÖNETİMİ MODÜLÜ

1000 Dakika Ses

Ses Paketi
₺90
 • 1000 DAKİKA

2000 Dakika Ses

Ses Paketi
₺160
 • 2000 DAKİKA

3000 Dakika Ses

Ses Paketi
₺225
 • 3000 DAKİKA

5000 Dakika Ses

Ses Paketi
₺350
 • 5000 DAKİKA

Fırsat Paketi (Yıllık)

Sanal Telefon Santrali
₺400
 • 200 DAKİKA
 • 3 DAHİLİ